Κατασκευή E-shop 799 ευρώ
Πρατήρια άρτου

Κρεοπωλείο, Κέρκυρα, Ζάχος Αλέξανδρος

Στοιχεία επιχείρησης

Επωνυμία επιχείρησης: Κρεοπωλείο, Κέρκυρα, Ζάχος Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Κομπίτσι, Κέρκυρα
Περιοχή: Τρίκλινο
Τηλέφωνα: 2661052223
Κρεοπωλείο, Κέρκυρα, Ζάχος Αλέξανδρος

Υπηρεσίες & Προϊόντα

Κρεοπωλείο, Κέρκυρα, Ζάχος Αλέξανδρος, εμπόριο και επεξεργασία φρέσκων κρεάτων στο κρεοπωλείο Ζάχος
Back to top button